اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند، روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند، فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،   این یعنی اعتقاد!!!!!!!!
 
وقتی کودک یک‌ساله خود را به بالا پرتاب می کنید، او می‌خندد، چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت، این یعنی اعتماد!!!!!!!!!!

هر شب به رخت‌خواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد بیدار خواهیم شد، ولی همیشه برای روز بعد برنامه داریم، این یعنی امید!!!!!!!!

اعتقاد،اعتماد و امید