یک: به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.
 
دو: با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می‌شوید، مهارت‌های مکالمه‌ای مثل دیگر مهارت‌ها خیلی مهم می‌شوند.
 
سه: همه آنچه را که می‌شنوید باور نکنید، همه آنچه را که دارید خرج نکنید و همان قدر که می‌خواهید نخوابید.
 
چهار: وقتی می‌گویید، دوستت دارم. منظورتان همین باشد.
 
پنج: وقتی می‌گویید: متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.
 
شش: قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید.
 
هفت: به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید.
 
هشت: هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.
 
نه: عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می‌کنید.
 
ده: در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید.
 
یازده: مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید.
 
دوازده: آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.
 
سیزده: وقتی کسی از شما سوالی می‌پرسد که نمی‌خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید: چرا می‌خواهی این را بدانی؟
 
چهارده: به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت‌های بزرگ مستلزم ریسک‌های بزرگ هستند.
 
پانزده: وقتی کسی عطسه می‌کند به او بگویید، عافیت باشد.
 
شانزده: وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید.
 
هفده: این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.
 
هجده: اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند.
 
نوزده: وقتی متوجه می‌شوید که اشتباهی مرتکب شده‌اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید.
 
بیست: وقتی تلفن را بر می‌دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می‌شنود.
 
بیست و یک: زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.