از قدیم گفته‌اند اگر اولین كاری كه باید هر روز صبح انجام بدهی، این باشد كه قورباغه زنده‌ای را قورت بدهی در بقیه روز خیالت راحت خواهد بود كه سخت‌ترین و بدترین اتفاقی را كه ممكن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سر گذاشته‌اید.
قورباغه شما در واقع بزرگترین و مهم‌ترین كاری است كه باید انجام بدهید. همان كاری كه اگر الآن فكری به حالش نكنید به احتمال زیاد همین طور برای انجام ان تنبلی خواهید كرد. ضمناً كار موردنظر همان كاری است كه انجام آن در حال حاضر می‌تواند بیشترین تأثیر مثبت را در زندگی شما بگذارد. قدیم‌ها همچنین گفته‌اند:
اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوری اول آن یكی را كه زشت تر است بخور!»
و
اگر باید قورباغه زنده‌ای را بخوری هیچ فایده‌ای ندارد كه مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه كنی».