كلمات و عبارات بر احساسات و اندیشه‌های گوینده و مخاطب تاثیر می‌گذارد، پس

بگوییم: از اینكه وقت خود را در اختیار من گذاشتید، متشكرم
نگوییم: ببخشید كه مزاحمتان شدم
بگوییم: در فرصت مناسب كنار شما خواهم بود
نگوییم: گرفتارم
بگوییم: راست می گی؟ راستی؟
نگوییم: دروغ نگو
بگوییم: خدا سلامتی بده
نگوییم: خدا بد نده
بگوییم: هدیه برای شما
نگوییم: قابل ندارد
بگوییم: با تجربه شده
نگوییم: شكست خورده
بگوییم: قشنگ نیست
نگوییم: زشت است
بگوییم: خوب هستم
نگوییم: بد نیست
بگوییم: مناسب من نیست
نگوییم: به درد من نمی خورد
بگوییم: با این كار چه لذتی می بری؟
نگوییم : چرا اذیت می كنی؟
بگوییم : شاد و پر انرژی باشید
نگوییم : خسته نباشید
بگوییم: من
نگوییم: اینجانب
بگوییم: دوست ندارم
نگوییم: متنفرم
بگوییم: آسان نیست
نگوییم: دشوار است
بگوییم: بفرمایید
نگوییم: در خدمت هستم
بگوییم: خیلی راحت نبود
نگوییم: جانم به لبم رسید
بگوییم: مسئله را خودم حل می كنم
نگوییم: مسئله ربطی به تو ندارد