یک توپ بسکتبال تو دست من تقریباً 19 دلار می‌ارزه.
یک توپ بسکتبال تو دست مایکل جردن تقریباً 33 میلیون دلار می‌ارزه.
بستگی داره تو دست کی باشه.

یک توپ بیس بال تو دست من شاید 6 دلار بی ارزه.
یک توپ بیس بال تو دست راجر کلمن 4.75 میلیون دلار می‌ارزه.
بستگی داره تو دست کی باشه.

یک راکت تنیس تو دست من بدون استفاده است.
یک راکت تنیس تو دست آندره آقاسی میلیون‌ها می‌ارزه ...
بستگی داره تو دست کی باشه.

یک عصا تو دست من می‌تونه یه سگ‌هارو دور کنه.
یک عصا تو دست موسی دریای بزرگ رو می‌شکافه.
بستگی داره تو دست کی باشه.
 
یک تیرکمون تو دست من یک اسباب بازی بچگانه است.
یک تیرکمون تو دست داوود یک اسلحه قدرتمنده.
بستگی داره تو دست کی باشه.
 
دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دست من دوتا ساندویچ ماهی میشه.
دوتا ماهی و پنج تیکه نون تو دستای عیسی هزاران نفر رو سیر میکنه.
بستگی داره تو دست کی باشه.
 
همونطور که می‌بینی، بستگی داره تو دست کی باشه.
پس دلواپسی‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها، امیدها، رویاها و نزدیکانت رو به دستان خدا بسپار چون ...

بستگی داره تو دست کی باشه.