دانشمندان برای بررسی میزان قدرت باورها بر كیفیت زندگی انسان‌ها آزمایشی را در « هاروارد یونیورسیتی » انجام دادند:
80 پیرمرد و 80 پیرزن را انتخاب كردند. یك شهرك را به دور از هیاهو، مانند 40 سال پیش ساختند. غذاهای 40 سال پیش در این شهرك پخته می‌شد. خط روی شیشه های مغازه ها، فرم مبلمان، آهنگ‌ها، فیلم‌های قدیمی و حتی اخباری كه از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد، را مطابق با 40 سال قبل ساختند. بعد این 160 نفر را از هر نظر آزمایش كردند:
تعداد موی سر، رنگ موی سر، نوع استخوان، خمیدگی بدن، لرزش دست‌ها، لرزش صدا، میزان فشار خون و  ...

 بعد این 160 نفر را به داخل این شهرك بردند و بعد از گذشت 5 الی 6ماه كم كم پشتشان صاف شد، راست می‌ایستادند، لرزش دست‌ها بطور ناخودآگاه از بین رفت، لرزش صدا خوب شد، ضربان قلب مثل افراد جوان، رنگ موهای سر شروع به مشكی شدن كرد و چین و چروك‌های دست و صورت از بین رفت.

علت چه بود؟

خیلی ساده بود. آنها چون مطابق با 40سال پیش زندگی كردند، باور كردند 40 سال جوان‌تر شده اند.
انسان‌ها همان گونه كه باور داشته باشند می توانند بیندیشند. باورهای آدمی است كه در هر لحظه به او القا می‌كند كه چگونه بیندیشد.
اصولا فرق بین انسان‌ها، فرق میان باورهای آنان است. انسان‌های موفق با باورهای عالی، موفقیت را برای خود خلق می‌‍كنند. انسان‌های ثروتمند، باورهای عالی و ثروت آفرین دارند كه با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال كسب ثروت می‌روند و به لحاظ باورهای مثبتشان به ثروت مطلوب خود می‌رسند.
قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیت‌های بزرگ است. توانمندی یك انسان را باورهای او تعیین می كند.
انسان‌ها هر آنچه را كه باور دارند خلق می‌كنند. باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی می‌سازند. زیرا باورها تعیین كننده كیفیت اندیشه ها، اندیشه ها عامل اولیه اقدام‌ها و اقدام‌ها عامل اصلی دستاوردها هستند.