مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ‌ریزه‌ها کرد.